Mokomės
Žaidžiame
Maistas
Profesionali priežiūra
ŠVIEŽIAS MAISTAS
Edukaciniai žaidimai
PATOGUS SUSISIEKIMAS
Komanda
Mes didžiuojamės savo profesionaliu ir kvalifikuotu personalu. "Vėžliuke" dirba tik išsilavinę pedagogai, kurie yra atrenkami pagal emocinį ir psichologinį pasiruošimą rūpintis vaikais. Visi darbuotojai privalo būti atsakingi, mylėti vaikus ir atsiduoti jų gerovei.
Susipažinkite su mūsų kolektyvu:
Atsiliepimai
Kainos
Vaikus priimame nuo 1 metų.

100 EUR kompensacija taikoma visiems, jeigu bent vienas iš tėvų yra deklaravęs gyvenamą vietą Vilniuje.

Mūsų darželis - mokyklėlė atitinka visus visuomenės seikatos saugos teisės aktų bei higienos normų reikalavimus.

Darželiui - mokyklėlei - Vėžliukas yra išduotas leidimas - higienos pasas.

VšĮ, darželis-mokyklėlė "Vėžliukas"
Į. k. 304452073
Latvių g. 10-2, 08123
Vilnius, Lietuva
Tikslai/ Uždaviniai/ Ugdymo programa
tikslai

UŽDAVINIAI

UGDYMO PROGRAMA

MUZIKOS PAMOKĖLĖS DARŽELYJE

PAPILDOMA VEIKLA

Draudimas
Naujienos
Kontaktai

[contact-form-7 id="70" title="Kontaktai"]
,,Vėžliukas’’

Latvių g. 10

Žvėrynas

Vilnius

Telefonas

tel.:+370 52722234

mob.: +370 67617417

El. paštas