.. nustatyta, kad vaikai, kuriems anksti stimuliuojami pažintiniai gebėjimai ar teigiamai vertinami jų pasiekti rezultatai, skatinamas smalsumas, geriau atlieka protines užduotis.
Mokomės
Eilėraštukai, dainelės, mįslės, žaidimai - mūsų kasdienybė, kurią papildo sezoninės šventės, spektakliukai.
Žaidžiame
Kiekvieną veiksmą stengiamės paversti žaidimu - taip smagiau pažinti mus supantį pasaulį.
Maistas
Pas mus maistas visada šviežias ir ruošiamas tik iš natūralių produktų. Mus maitina UAB "Namų dvasia".
Profesionali priežiūra
Vaikus prižiūri pedagoginį išsilavinimą įgijusios auklėtojos.
ŠVIEŽIAS MAISTAS
Racionas sudarytas iš būtiniausių medžiagų, reikalingų vaikams.
Edukaciniai žaidimai
Edukaciniai žaidimai specialiai parinkti ugdyti 1.5 - 6 metų vaikus.
PATOGUS SUSISIEKIMAS
Vaikų darželis - mokyklėlė - Vėžliukas yra įsikūręs Žvėryne, netoli Vilniaus centro.
Komanda
Mes didžiuojamės savo profesionaliu ir kvalifikuotu personalu. "Vėžliuke" dirba tik išsilavinę pedagogai, kurie yra atrenkami pagal emocinį ir psichologinį pasiruošimą rūpintis vaikais. Visi darbuotojai privalo būti atsakingi, mylėti vaikus ir atsiduoti jų gerovei.
Susipažinkite su mūsų kolektyvu:
Ana
Auklėtoja
Aistė
Auklėtoja
IEŠKOME
auklėtojos
Atsiliepimai
Kainos
Vaikus priimame nuo 1 metų.

100 EUR kompensacija taikoma visiems, jeigu bent vienas iš tėvų yra deklaravęs gyvenamą vietą Vilniuje.

Mūsų darželis - mokyklėlė atitinka visus visuomenės seikatos saugos teisės aktų bei higienos normų reikalavimus.

Darželiui - mokyklėlei - Vėžliukas yra išduotas leidimas - higienos pasas.

PILNA DIENA
350 EUR
per mėnesį

07.30 – 08.30 Susitinkame su draugais

08.30 – 09.10 Labas rytas, ryto mankšta, ryto ratas

(mankštinamės, pasakojame sapnus, dalinamės vakaro įspūdžiais)

09.10 – 09.30 Pusryčiaujame

09.40 – 11.00 Užsiėmimai: muzika, piešimas, šokiai, lipdymas

11.00 – 11.10 Užkandame vaisių

11.15 – 12.15 Keliaujame į kiemelį

12.30 – 13.05 Pietaujame

13.05 – 15.50 Pietų miegelis

15.50 – 16.15 Keliamės, vakarinė mankštelė

16.30 – 16.50 Vakarieniaujame

17.00 – 18.00 Vakaro žaidimai

(dėlionės, konstruktoriai ir kt. žaidimai, laukiame tėvelių).

PUSĖ DIENOS
230 EUR
per mėnesį

07.30 – 08.30 Susitinkame su draugais

08.30 – 09.10 Labas rytas, ryto mankšta, ryto ratas

(mankštinamės, pasakojame sapnus, dalinamės vakaro įspūdžiais)

09.10 – 09.30 Pusryčiaujame

09.40 – 11.00 Užsiėmimai: muzika, piešimas, šokiai, lipdymas

11.00 – 11.10 Užkandame vaisių

11.15 – 12.15 Keliaujame į kiemelį

12.30 – 13.05 Pietaujame ir su tėveliais keliaujame namo.

TĖVELIŲ SAVAITGALIS*
3.5 EUR
valanda

17.30 – 18.00 – Tėveliai atveža vaikučius

20.00 – 20.30 – Vakarienė

20.30 – 21.00 – Žaidimai

21.00 – 21.30 – Pasakėlė prieš miegą ir Labanakt vaikučiai

07.30 – 08.00 – Labas rytas

08.30 – 9.00 – Pusryčiai ir laukiame tėvelių

*Registracija išankstinė, sudaroma minimali 5 vaikų grupė. Maistas už papildomą kainą. Laikas gali būti suderinamas, atsižvelgiant į tėvelių norą.

VšĮ, darželis-mokyklėlė "Vėžliukas"
Į. k. 304452073
Latvių g. 10-2, 08123
Vilnius, Lietuva
Tikslai/ Uždaviniai/ Ugdymo programa
tikslai

Vaikystėje svarbu išsaugoti natūralų vaiko smalsumą, skatinti ir lavinti jo vaizduotę, kurią vaikas sugebėtų panaudoti kūrybinėje veikloje, improvizacijose, žaidimuose, o visa tai jam teiktų tik teigiamas emocijas. Mūsų pagrindinis tikslai: atskleisti vaiko asmenybę, užtikrinti kokybišką vaikų priežiūrą, ugdyti jo kūrybiškumą, sveiką ir saugų vystymąsi.

UŽDAVINIAI

Garantuoti vaikui saugius, turiningus, džiugius, žaismingus ir kūrybiškus metus, brandinti vaiką mokyklai. Kurti saugią, funkcionalią, vaiko poreikius ir gebėjimus atitinkančią ugdymo aplinką. Plėtoti pozityvius vaiko – šeimos – pedagogo santykius, grindžiamus partneryste, abipusiu pasitikėjimu. Saugoti, stiprinti vaiko fizinę, psichinę, sveikatą, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį, palengvinti vaiko adaptaciją naujoje ugdymo aplinkoje, tenkinti specialiuosius ugdymo poreikius. Vertinti, branginti vaiko aktyvumą, iniciatyvumą pedagoginiame procese, atskleisti ir plėtoti kiekvieno individualius gabumus. Garantuoti vaiko pažintinę, kalbinę, meninę patirtį. Skatinti vaiką kaupti naują patirtį per pagrindinę veiklą – žaidimą. Puoselėti savo krašto tradicijas, papročius, etninės kultūros pradus. Laiduoti tautinių, religinių, dvasinių, materialinių vertybių reikalingų būsimam Lietuvos piliečiui, puoselėjimą.

UGDYMO PROGRAMA

Vaikų priežiūros centras "Vėžliukas" vadovaujasi kūrybinės krypties programa, kuri remiasi į sustiprintą muzikinį lavinimą, apimdama ir kitas kūrybinės krypties šakas: šokį, dailę, teatrą (vaidybą). Muzika - ugdo vaiko prigimtinį muzikalumą, lavina balsą bei turtina muzikines žinias. Muzikinio užsiėmimo metu vaikai ne tik dainuoja, bet ir bando atkartoti ritmą. Vaikai žaidžia muzikinius žaidimus, bei improvizuoja. Šokis - šokiai lavina vaiko koordinaciją, klausą, taisyklingą laikyseną, plastiško judesio gabumus. Užsiėmimų metu vaikai mokomi šokti įvairių ritminių šokių.

MUZIKOS PAMOKĖLĖS DARŽELYJE

Muzikinė veikla, tai estetinio, dorovinio auklėjimo forma, padedanti formuoti asmenybę, praturtinanti dvasinį pasaulį. Kuo vaikas mažesnis, tuo reikšmingesnis muzikos poveikis emociniam ir protiniam vaiko vystymuisi. Vaikas, kuris muzikinėje veikloje dalyvauja nuo ankstyvos vaikystės greičiau suvoks muzikinį grožį, pajus jį gyvenime, muzikiniai išgyvenimai bus gilesni, įvairesni. Dainavimas palaiko stiprų emocinį tarpusavio ryšį, skatina kūrybiškumą, praturtina vaikų vaizduotę, yra buvimo kartu būdas, formuoja gražius vaikų tarpusavio santykius. Muzikuojant tobulinami vaiko suvokimo ir atlikimo įgūdžiai: pradžioje stebi, klausosi, mėgdžioja veiksmus, vėliau savarankiškai atlieka. Labai svarbu, kad patys mažiausi vaikai lavintis pradėtų girdėdami ne muzikos įrašus, o „gyvą“ dainavimą ir įvairius instrumentus. „Gyvo“ dainavimo klausymas, vėliau garsų atkartojimas yra pats natūraliausias mokymo būdas. Pamokėlėse ugdomos gerosios vaiko savybės – valia, pastabumas, dėmesys, vaikai susipažins ir klausysis mokytojos dainuojamų lopšinių, dainuojamų pasakų, žaidinimų, vaikiškų folklorinių ir harmonizuotų liaudies dainų, populiariosios muzikos vaikiškų dainelių, mokysis atkartoti garsus, pačias paprasčiausias daineles, balsu pamėgdžios paukščius ir gyvūnus, mokysis atskirti garsų aukštumą, dainelių turinį inscenizuos judesiais, susipažins su įvairių muzikos instrumentų skambėjimu, ritminiais pratimais, liaudiškais žaidimais, rateliais. Lietuvių tautos smulkioji tautosaka, vaikų folkloras yra didžiausias turtas ir natūralus pagrindas vaikų muzikiniam ugdymui.

Apie vadovę:

Muzikos vadovė Džiuljeta Mankauskaitė:

- Patinka meninis darbas su vaikais, kūrybiški ir draugiški pokalbiai, skatinant vaikus reikšti savo mintis ir sumanymus. Daug metų dirbau ir dirbu folkloro srityje. Mokau populiariosios muzikos dainavimo solo ir grupėse. Rašau pasakas vaikams ir scenarijus renginiams.

Organizuoju ir režisuoju vaikų ir suaugusiųjų respublikinius renginius. Kai kuriuos savo renginius vedu. Įrašinėju savo dainuojamas dainas garso įrašų studijoje.

Daugiau apie vadovę skaitykite www.insiti.lt dainavimo studijos svetainėje.

Naujienos
Dėmesio!!!

Vaikų priežiūros centre "Vėžliukas" taikomas stojamasis mokestis - 200 EUR.

Ligos atveju pateikus gydytojo pažymą, kompensuojame 15% kainos.

Ieškome papildomų auklėtojų mūsų kolektyvui. Siųskite CV adresu info@vezliukas.lt :)

Kontaktai

* - privalomi laukai


[contact-form-7 id="70" title="Kontaktai"]
,,Vėžliukas’’

Latvių g. 10

Žvėrynas

Vilnius

Telefonas

tel.:+370 52722234

mob.: +370 67617417

El. paštas